Thông báo: SHJ nghỉ Tết từ ngày 17/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015
(ngày 24/02 - tức mùng 6 Tết mở cửa bình thường)