TRANG SỨC NAM Mẫu thiết kế sắp sản xuất

12,408,363đ/chiếcNhẫn nam một hàng đá

000640

Thiết kế một hàng đá chạy dọc mặt nhẫn, 2 bên là dải bi tạo vẻ khác lạ, độc đáo cho sản phẩm

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu Mẫu thiết kế sắp sản xuất khác

000637
000652
001003
000649
001009
000664
004316
005948