NAM

18,390,346đ/chiếcNhẫn nam thân họa tiết

000250

Thiết kế ổ đá chìm xuống tạo sự thanh thoát. Các họa tiết bên thân nhẫn có thể thay đổi theo mọi yêu cầu.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000067
000076
000095
000102
000125
000124
000112
000113