NAM

18,390,346đ/chiếcNhẫn nam thân họa tiết

000250

Thiết kế ổ đá chìm xuống tạo sự thanh thoát. Các họa tiết bên thân nhẫn có thể thay đổi theo mọi yêu cầu.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000075
000420
000630
000215
000295
000470
000475
000130