NỮ

6,882,493đ/chiếcNhẫn nữ ổ cao

000138

Thiết kế đá được nâng cao, nhằm tôn dáng được viên đá chủ chính giữa

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NỮ khác

000120
000225
000222
000219
000216
000213
000210
000180