NỮ

4,108,959đ/chiếcNhẫn nữ thân chéo

000238

Hai hàng đá trên thân nhẫn xếp chéo nhau, tạo sự nữ tính, điệu đá

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NỮ khác

000138
000120
000229
000227
000225
000224
000222
000221