NAM

8,382,635đ/chiếcMặt dây đàn guitar cá tính

000505

Mặt dây được thiết kế đặc biệt, cá tính mặt dây guitar nghệ thuật.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000699
000743
000741
000738
000729
000726
000724
000722