NAM

9,468,149đ/chiếcNhẫn nam - Sành điệu

000134

Toàn bộ bề mặt nhẫn được nạm bởi 26 viên đá, tại nét sành điệu, cá tính cho sản phẩm.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000128
000169
000159
000165
000074
000072
000182
000209