NAM

9,468,149đ/chiếcNhẫn nam - Sành điệu

000134

Toàn bộ bề mặt nhẫn được nạm bởi 26 viên đá, tại nét sành điệu, cá tính cho sản phẩm.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000124
000259
000139
000279
000469
000474
000204
000704