TRANG SỨC NAM

7,450,259đ/chiếcNhẫn nam mặt lục lăng

000130

Nhẫn nam được thiết kế với các nét mạnh mẽ, kết hợp 14 viên đá, tạo nét sành điệu cho sản phẩm.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu TRANG SỨC NAM khác

000675
000680
000685
000545
000700
000710
000505
000955