NỮ

6,870,042đ/chiếcNhẫn nữ Oval hình giọt nước

000033

Lấp lánh cùng 50 viên đá bé xung quanh, tạo độ sáng cho viên đá chủ

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NỮ khác

000030
000027
002770
004576
007006
006916
006841
002293