NỮ

6,386,695đ/chiếcNhẫn nữ Oval phủ đá

000046

46 viên đá nhỏ xếp thành 2 hàng phủ trên thân nhẫn, tô điểm cho vẻ đẹp của viên đá chủ ở chính giữa

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NỮ khác

000081
000101
000151
000091
000106
000541
000551
000181