NAM

14,302,743đ/chiếcNhẫn nam - con Rồng( tuổi Thìn)

000266

Nhẫn nam thiết kế với 40 viên đá nhỏ, hai bên thành nhẫn đúc hình Rồng nổi.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000204
000202
000130
000118
000476
000475
000474
000466