NAM

16,456,096đ/chiếcNhẫn nam - con Rồng( tuổi Thìn)

000266

Nhẫn nam thiết kế với 40 viên đá nhỏ, hai bên thành nhẫn đúc hình Rồng nổi.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000476
000473
000470
000215
000188
000143
000146
000167