NAM

16,456,096đ/chiếcNhẫn nam - con Rồng( tuổi Thìn)

000266

Nhẫn nam thiết kế với 40 viên đá nhỏ, hai bên thành nhẫn đúc hình Rồng nổi.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000476
000470
000188
000146
000116
000134
000128
000074