NAM

16,456,096đ/chiếcNhẫn nam - con Rồng( tuổi Thìn)

000266

Nhẫn nam thiết kế với 40 viên đá nhỏ, hai bên thành nhẫn đúc hình Rồng nổi.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NAM khác

000671
000681
000721
000696
000706
000716
000726
000741