NỮ

6,267,256đ/chiếcNhẫn nữ Oval kết hoa

000068

Viên đá chủ hình Oval kết 44 viên đá nhỏ hình hoa nổi bật.

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NỮ khác

000062
000038
000032
000026
004305
005865
002295
002241