NỮ

6,492,053đ/chiếcNhẫn nữ oval hoa mười giờ

000035

Những cánh hoa được gắn 16 viên đá nhỏ, bao quanh 1 viên đá chủ to

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu NỮ khác

000033
000032
000031
000030
000028
000027
000025
000026