TRANG SỨC NỮ

6,368,835đ/chiếcNhẫn nữ oval hoa mười giờ

000035

Những cánh hoa được gắn 16 viên đá nhỏ, bao quanh 1 viên đá chủ to

Liên hệ sản phẩm này


LỰA CHỌN THAM KHẢO

Các mẫu TRANG SỨC NỮ khác

000032
000026